Now showing items 6512-6531 of 15592

 • Scheel, Philip Christian (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
  Computer networks are growing in complexity and size, making it challenging to keep an inventory of computers and their software operating in a network. Traditional solutions to this problem, like active scanning or soft- ...
 • Eide, Margareta (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
  How can it be that entrepreneurial activity changes in different regions? The small island municipality Austevoll have many entrepreneurs and a high level of entrepreneurial activity. From growing up there, I have always ...
 • Finstadsveen, Johan (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  This master thesis demonstrates how biological mechanisms and animal be- havior can be used to reduce the conceptual complexity of automated pro- cesses in virtual machines. By translating different types of behavior and ...
 • Planke, Sverre; Millett, John M; Maharjan, Dwarika; Jerram, Dougal Alexander; Abdelmalak, Mohamed Mansour; Groth, Audun; Hoffmann, Jasper; Berndt, Christian; Myklebust, Reidun (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Voluminous igneous complexes are commonly present in sedimentary basins on volcanic rifted margins, and they represent a challenge for petroleum explorationists. A 2500 km2 industry-standard 3D seismic cube has recently ...
 • Iversen, Rasmus; Fleur du Pre, Marie; Di Niro, Roberto; Sollid, Ludvig Magne (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2015)
  Autoantibodies specific for the enzyme transglutaminase 2 (TG2) are a hallmark of the gluten-sensitive enteropathy celiac disease. Production of the Abs is strictly dependent on exposure to dietary gluten proteins, thus ...
 • Jahren, Bjørn (Research report / Forskningsrapport, 1995)
 • Smith, Veronika (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
  De siste årene er betaglukan i partikulær form blitt brukt som fôrtilskudd hos husdyr, da det er vist at det gir større vektøkning og økt grad av overlevelse. Forsøk ved Norsk Folkehelseinstitutt har vist at betaglukan ...
 • Skjolddal, Lena (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Denne masteravhandlingen tar for seg generell Bayesestimering og numerisk implementasjon for denne. Variablene og fordelingene er sett på i lys av navigasjonsterminologi. Tilstandene og observasjonene ...
 • Vaghei, Amir (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Løfteoperasjoner med av- og pålasting av utstyr og gods er en veldig vanlig aktivitet på offshoreplattformer. I denne sammenheng vil det alltid være en viss risiko for fallende laster. Det vil derfor være aktuelt med ...
 • Røkkum, Helene (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
  Denne oppgaven har som mål å drøfte ikke-standard analyse som et alternative til tradisjonell undervisning i kalkulus på videregående skole og begynnende universitet. For å kunne drøfte denne problemstillingen, vil oppgaven ...
 • Olsen, Trine Jelstad (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Diffraksjonsproblemet for en vertikal sylinder som skjærer en fri overflate er løst til og med tredje orden ved hjelp av perturbasjonsteori i langbølgeregimet i tråd med FNV teori. Det ikkelineære hastighetspotensialet til ...
 • Olaj, Tomas Attila Paulsen (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i fjernledelse eller langdistanseledelse sett ut fra en leders perspektiv i Fiskeridirektoratet. Det viser seg at enkelte ledere i Fiskeridirektoratet får operativ erfaring med ...
 • Follestad, Mario Nicolas (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
  Denne masteroppgaven har fokusert på å avdekke bruksmønster blant aktive brukere av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) på tog. Motivert av Telenors pilot av Internett på tog, har det også blitt avdekket hvordan ...
 • Gartmann, Gjermund (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  I den senere tid har mobile tjenester blitt innført som en støtte for trafikantene ved planlegging av sine kollektivreiser. Men av ulike grunner har ikke oppslutningen hos trafikantene vært spesielt stor for de mobile ...
 • Myhra, Cecilie Victoria (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
  This thesis was written to examine how the established companies within the television industry in Norway deal with potential disruptive innovations. In this case the disruptive innovation is illegal streaming of sports, ...
 • Vanzella, E.; Balestra, I.; Gronke, Max Balthasar; Karman, W.; Caminha, G. B.; Dijkstra, Mark; Rosati, P.; De Barros, S.; Caputi, K.; Grillo, C.; Tozzi, P.; Meneghetti, M.; Mercurio, A.; Gilli, R. (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  We report the identification of extended Lyα nebulae at z ≃ 3.3 in the Hubble Ultra Deep Field (HUDF, ≃40 kpc × 80 kpc) and behind the Hubble Frontier Field galaxy cluster MACSJ0416 (≃40 kpc), spatially associated with ...
 • Völgyes, David; Martinsen, Anne Catrine Trægde; Stray-Pedersen, Arne; Waaler, Dag; Pedersen, Marius (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Discretized image signals might have a lower dynamic range than the display. Because of this, false contours might appear when the image has the same pixel value for a larger region and the distance between pixel levels ...
 • Bjørnsen, Øyvind Lund (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
  Image enhancement has many applications. This thesis is devoted to image inpainting, which is to fill in the corrupted or missing pixels in a meaningful way. These pixels may be deteriorated or missing for various reasons, ...
 • Pedersen, Marius (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2011)
  The aim of our research is to assess image quality of prints without the involvement of human observers. The printing industry is continuously moving forward as new products and technologies are introduced to the market. ...