Now showing items 1-2 of 2

  • Udnes, Thea Holum (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Det norske arbeidslivet har tradisjonelt vært preget av en kombinasjon av representativ medbestemmelse gjennom fagforeninger og tillitsvalgte og direkte medvirkning gjennom de ansattes mulighet til deltakelse i bedriften. ...
  • Havenstrøm, Kjersti; Jønsberg, Bjørn Gohn; Udnes, Thea Holum; Rekdal, Christina Markussen; Strandberg-Jensen, Bethina (Master thesis / Prosjektoppgave, 2012)
    Tilgangen på arbeidskraft kombinert med høye krav fra innbyggerne, vil skape nasjonale utfordringer. KS anbefaler derfor at kommunene bruker tiden frem mot 2020 til å forberede seg på disse utfordringer ved hjelp av en ...