Now showing items 1-1 of 1

  • Tranum, Magnus (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Oppgaven analyserer og presenterer en praktisk løsning på problemet med å sikre personsensitiv data ved det Norske Kreftregisteret fra tilgang for Systemadministratorer som ikke er autorisert for slik tilgang.