Now showing items 1-1 of 1

  • Trangsrud, Kjersti (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Bakgrunn og mål: Underernæring hos eldre forekommer hyppig. Eldre som behandles i helsesystemet, er preget av sammensatte lidelser, der underernæring ofte er en del av det totale sykdomsbildet. Pleiepersonell som behandler ...