Now showing items 1-1 of 1

  • Tranøy, Anne Lovise (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Bakgrunn og formål Forskning viser at mennesker med Down syndrom er mer utsatt for overvekt enn den øvrige befolkningen. Særlig utsatt er de som bor i egen bolig. Formålet med denne studien har vært å få et innblikk i ...