Now showing items 1-1 of 1

  • Taaje, Maria Marthins (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Oppgaven tar for seg reglene om reduksjon av erstatning eller oppreisning etter straffeforfølgning på grunnlag av siktedes eget forhold, jf. straffeprosessloven § 446.