Now showing items 1-1 of 1

  • Paalgard, Vilde Munden (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Det europeiske naturvernåret 1970 var en storstilt markering av det moderne og utvidede naturvernet, igangsatt av Europarådet og fullbyrdet i Norge ved den statlig initierte organisasjonen ”Naturvernåret 1970”. Denne ...