Now showing items 1-1 of 1

  • Nordjordet, Edvard (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Denne avhandlingen ser nærmere på forholdet mellom valgordninger og representasjon av etniske minoritetsgrupper i det new zealandske parlamentet. Valgordninger er viktige ettersom de vil være med på å avgjøre i hvilken ...