Now showing items 1-1 of 1

  • Lingaas, Trond (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Avtalefriheten er et sentralt rettsprinsipp, og en grunnstein i norsk og internasjonalt samfunnsliv. I sin rene form inkluderer prinsippet frihet til å inngå avtaler med det innhold en ønsker, og frihet til å velge ...