Now showing items 1-1 of 1

  • Hiim, Henrik Stålhane (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Kinas kjernevåpenpolitikk har gjennomgått store endringer etter at omfattende økonomiske reformer ble innført på slutten av 1970-tallet. Kinesiske ledere var tidligere sterkt kritiske til internasjonalt våpenkontroll- og ...