Now showing items 1-1 of 1

  • Helset, Stig Jarle (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    Med denne oppgåva har eg hatt to hovudmålsetjingar: Å tolke fjellnamn på Sunnmøre og å undersøkje om det er korrelasjon mellom topografi og grunnord i fjellnamn i området. For å handsame fjellnamn frå eit så stort geografisk ...