Now showing items 1-2 of 2

  • Gaarder, Marius; Ottersen, Vigdis Skinnemoen; Holla, Torjus M.; Egeland, Anders; Hallerstig, Erika Carina; Rognstad, Sigrid; Storaas, Ingeborg (Master thesis / Prosjektoppgave, 2012)
    Ivaretakelsen av taushetsplikten kan være en utfordring i den daglige sykehuspraksisen, spesielt ved legevisitt på flermannsrom. Lovverket er imidlertid tydelig: Sensitiv pasientinformasjon skal ikke gis så uvedkomne kan ...
  • Rolin, Johannes; Gaarder, Marius (Master thesis / Prosjektoppgave, 2012)
    BACKGROUND: Myalgic Encephalomyelitis, ME, is a disorder characterized by persistent fatigue that is not related to effort and not substantially relieved by rest. Additional symptoms of ME include joint pain, sore throat, ...