Now showing items 1-2 of 2

  • Risøe, Petter Kirkeby; Woie, Kristiane; Ehlers-Hallberg, Olof; Hagebø, Camilla Anette Hugstmyr; Tjønsø, Linn Nybråten; Gaarder, Håkon Kinck; Hoang, Martin Nguyen Cong (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
    Bakgrunn: De senere år har det blitt økt fokus på pasientautonomi i undervisningen ved Det medisinske fakultet. Samtidig er det hevet over tvil at et rikt pasientgrunnlag er avgjørende for utdanningen av nye leger. Både ...
  • Gaarder, Håkon Kinck (Master thesis / Prosjektoppgave, 2009)
    Common variable immunodeficiency in children Background. Common variable immunodeficiency (CVID) is a primary immunodeficiency that shows considerable heterogeneity. Despite increased knowledge of the genetics of primary ...