Now showing items 1-1 of 1

  • Fossum, Anders (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Verdens land blir stadig knyttet tettere sammen som følge av globalisering. Enkelte mener denne sammenvevingen innebærer at verdens land i større grad enn tidligere er i samme båt når det gjelder spørsmål om økonomi, miljø ...