Now showing items 1-1 of 1

  • Fossmark, Hilde (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Bakgrunn: Et nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) ble opprettet i Norge i 2004. Dette gjør det mulig å undersøke omfang av legemiddelbruk og endringer i forskrivningsmønster over tid. Antiepileptika ...