Now showing items 1-1 of 1

  • Austdal, Mette Birgit (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Sammendrag Temaet i avhandlingen består i en teoretisk utforskning av lærerrollen. Min tilnærming er Axel Honneths anerkjennelsesteori. Avhandlingen består av to hovedkapitler. Kapittel 1 presenterer Honneths anerkjennelsesteori. ...