Now showing items 1-2 of 2

  • Opsahl, Jan-Henrik; Strøm, Marianne Ekornes; Oppen, Kjersti; Erstad, Caroline; Horndalsveen, Henrik; Grønning, Kaja; Austdal, Linn (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
    Sammendrag Bakgrunn Studier gjort internasjonalt har vist at fondaparinuks gir lavere morbiditet og mortalitet på lang sikt, sammenlignet med det lavmolekylære heparinet enoksaparin, ved konservativ antitrombotisk behandling ...
  • Austdal, Linn (Master thesis / Prosjektoppgave, 2008)
    OBJECTIVES: Find out which problems related to pharmaceutic industry the massmedia are debating, and see if there are differences between what is written in a public newspaper contra journals for health professionals. ...