Now showing items 1-1 of 1

  • Austdal, Jan Rino (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Det er skadelidtes plikt til å begrense sitt erstatningskrav mot misligholderen av avtalen som er tema. Oppgaven gir en fremstilling av tapsbegrensningspliktens stilling i norsk rett, og gir en anvisning på hvilke momenter ...