Now showing items 1-1 of 1

  • Aune, Anniken (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Tema for oppgaven er hvilke arbeidsrettslige konsekvenser det kan få for ansettelsesforholdet at arbeidsgiver beslutter å outsource arbeidstakers arbeidsoppgaver.