Now showing items 1-20 of 49241

 • Mørck, Gustav (Research report / Forskningsrapport, 1908)
  Undersøkelse av seks gravhauger på Kuskerud, Sørum, Akershus i 1908.
 • Resvoll, Thekla R. (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 1917)
 • Bjørn, Anathon (Research report / Forskningsrapport, 1929)
  Lordag den 22. juni meddelte statsgeolog dr, Gunnar Holmsen Univer­sitetets 0ldsaksamlinfg at han i veggen av et grustak ved. Faaset ungdomslokale i Tynset hadde set kull og brente ben liggende på flate stene. Da beskrivel­sen ...
 • Brun, Lyder (Research report / Forskningsrapport, 1931)
  Johannesevangeliet, trykt efter et referat av professor dr. teol. Lyder Bruns forelesninger. Utgitt av Det Teologiske Særutvalg. Mangfoldiggjort i Studentersamfundets skrivemaskinstue januar 1931.
 • Bodahl, Oddveig (Research report / Forskningsrapport, 1932)
  Gravhauger undersøkt i 1932.
 • Furuseth, Olav (Master thesis / Hovedoppgave, 1934)
 • Tønsberg, Einar (Master thesis / Hovedoppgave, 1937)
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1937)
  Brøgger, A.W: Viking, s. 6<br> Engelstad, Eivind S.: Albrecht Dürer og noen efterligninger i Norge av hans kunst, s. 7<br> Nummedal, Anders: En stenaldersboplass ved Molde, s. 29<br>Hougen, Bjørn og Olsen, Magnus: Runespennen ...
 • Albeverio, Sergio; Høegh-Krohn, Raphael (Research report / Forskningsrapport, 1937)
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1939)
  Blair, Peter Hunter: Olaf the White and the Three Fragments of Irish Anals, s. 1<br> Gjessing, Gutorm: Noen nordnorske handelsproblemer i jernalderen, s. 37<br> Lund, Harald Egenæs: Fra bronsealder til jernalder. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1940)
  Brøgger, A. W.: Fra Helgeån til Stiklestad, s. 1 <br>Hauge, T. Dannevig: Jernbrenning i Gudbrandsdalen i gamle dager, s. 41 <br>Hougen, Bjørn: Osebergfunnets billedvev (en farveplansje), s. 85 <br>Johannessen, ...
 • Marstrander, Sverre (Research report / Forskningsrapport, 1941)
  Undersøkelser i 1940 på gravfeltet. Sverre Marstrander. Eldre jernalder.
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1941)
  Grieg, Sigurd: Raknehaugen, s. 1 <br>Marstrander, Sverre: Jordbruk og bergskurd, s. 29 <br>Hougen, Bjørn: Islendingen i eika, s. 51 <br>Gjessing, Gutorm: Arktisk og sørskandinavisk i Nord-Norges yngre steinalder, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1942)
  Petersen, Th.: Bygdeborger i Det nordenfjelske Norge, s. 1 <br>Suleng, Henrik Boplassfunn fra stenalderen i Halden-distriktet. 49 <br>Gjessing, Gutorm: Stålhuene fra Bejarn og andre norske stålhuer fra ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1943)
  Gjessing, Gutorm: Hesten i førhistorisk kunst og kultus, s. 5 <br>Kloster, Robert: Tradisjon og impuls, s. 145 <br>Skaar, Fritz C: Bruken av jernaldersverdene, s. 165 <br>Thomas, Charlotte Undset: Norsk arkeologisk ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1944)
  Bergh, Henrik: A. W. Brøgger på hans 60-års fødselsdag, s. 5 <br>Shetelig, Haakon: Forenigen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 1844—1944, s. 7 <br>Gjessing, Gutorm: Steinalder – Bronsealder – Stein-bronsealder?, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1945)
  Brøgger, A. W.: Oseberggraven – Haugbrottet, s. 1 <br>Fægri, Knut: Pollenanalysen. En oversikt, s. 45 [Plansje ikke digitalisert] <br>Bugge, Anders: Et unicum av en stavkirke, s. 119 <br>Blindheim, Charlotte: ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1947)
  Blindheim, Charlotte: Drakt og smykker, s. 1 <br>Hagen, Anders og Liestøl, Aslak: Storhedder, s. 141 <br>Stoltenberg, Einar: Utrast, s. 235 <br>Barth, Fredrik: Nye muligheter for alderbestemmelser av arkeologiske ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1948)
  Hermundstad, Knut: Skrapforingar av skogen, s. 1 <br>Slomann, Wencke: Et sverdhåndtak fra Sundsvall, s. 21 <br>Gjessing, Gutorm: Guden med det éne øye, s. 31 <br>Fett, Per: Gardsmatrikkel og førhistorie, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1949)
  Norling-Christensen, H.: Germansk Jærnalders Begyndelse i Norden, s. 1 <br>Hagen, Anders: Sørumsverdet, s. 17 <br>Hauge, T. Dannevig: To pengedepoter fra Oldtiden, s. 25 <br>Gjærder, Per: Lundevalportalen, s. ...