Now showing items 21-40 of 84349

 • Tønsberg, Einar (Master thesis / Hovedoppgave, 1937)
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1937)
  Brøgger, A.W: Viking, s. 6<br> Engelstad, Eivind S.: Albrecht Dürer og noen efterligninger i Norge av hans kunst, s. 7<br> Nummedal, Anders: En stenaldersboplass ved Molde, s. 29<br>Hougen, Bjørn og Olsen, Magnus: Runespennen ...
 • Albeverio, Sergio; Høegh-Krohn, Raphael (Research report / Forskningsrapport, 1937)
 • Unknown author (Series / Serietittel, 1937)
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1938)
  Vreim, Halvor: Tømmer og tømring, s. 1<br>Gjessing, Gutorm: Skjoldehamndrakten. En senmiddelaldersk nordnorsk mannsdrakt, s. 27 <br> Grieg, Sigurd: Samfundsforhold på Hedmark i vikingetiden, s. 83 <br> Engelstad, Eivind ...
 • Grieg, Sigurd (Research report / Forskningsrapport, 1938)
  Utgravningene på Øvre Dal (gn.170 bn.1) Fåberg s. og pgd., Gudbrandsdal, Opland, begynte mandag 25. juli og avsluttedes onsdag 17de august. På gården (fig.1) er flere hustufter hvorav noen er fra nyere tid. De ligger pa ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1939)
  Blair, Peter Hunter: Olaf the White and the Three Fragments of Irish Anals, s. 1<br> Gjessing, Gutorm: Noen nordnorske handelsproblemer i jernalderen, s. 37<br> Lund, Harald Egenæs: Fra bronsealder til jernalder. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1940)
  Brøgger, A. W.: Fra Helgeån til Stiklestad, s. 1 <br>Hauge, T. Dannevig: Jernbrenning i Gudbrandsdalen i gamle dager, s. 41 <br>Hougen, Bjørn: Osebergfunnets billedvev (en farveplansje), s. 85 <br>Johannessen, ...
 • Marstrander, Sverre (Research report / Forskningsrapport, 1941)
  Undersøkelser i 1940 på gravfeltet. Sverre Marstrander. Eldre jernalder.
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1941)
  Grieg, Sigurd: Raknehaugen, s. 1 <br>Marstrander, Sverre: Jordbruk og bergskurd, s. 29 <br>Hougen, Bjørn: Islendingen i eika, s. 51 <br>Gjessing, Gutorm: Arktisk og sørskandinavisk i Nord-Norges yngre steinalder, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1942)
  Petersen, Th.: Bygdeborger i Det nordenfjelske Norge, s. 1 <br>Suleng, Henrik Boplassfunn fra stenalderen i Halden-distriktet. 49 <br>Gjessing, Gutorm: Stålhuene fra Bejarn og andre norske stålhuer fra ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1943)
  Gjessing, Gutorm: Hesten i førhistorisk kunst og kultus, s. 5 <br>Kloster, Robert: Tradisjon og impuls, s. 145 <br>Skaar, Fritz C: Bruken av jernaldersverdene, s. 165 <br>Thomas, Charlotte Undset: Norsk arkeologisk ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1944)
  Bergh, Henrik: A. W. Brøgger på hans 60-års fødselsdag, s. 5 <br>Shetelig, Haakon: Forenigen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 1844—1944, s. 7 <br>Gjessing, Gutorm: Steinalder – Bronsealder – Stein-bronsealder?, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1945)
  Brøgger, A. W.: Oseberggraven – Haugbrottet, s. 1 <br>Fægri, Knut: Pollenanalysen. En oversikt, s. 45 [Plansje ikke digitalisert] <br>Bugge, Anders: Et unicum av en stavkirke, s. 119 <br>Blindheim, Charlotte: ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1946)
  Hagen, Anders: Frå innlandets steinalder. Hedmark fylke, s. 1 <br>Marstrander, Sverre: En heller på Håøya ved Langesund, s. 95 <br>Gjessing, Gurorm: To metodiske problemer, s. 123 <br>Shetelig, Haakon: Gravskikk ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1947)
  Blindheim, Charlotte: Drakt og smykker, s. 1 <br>Hagen, Anders og Liestøl, Aslak: Storhedder, s. 141 <br>Stoltenberg, Einar: Utrast, s. 235 <br>Barth, Fredrik: Nye muligheter for alderbestemmelser av arkeologiske ...
 • Gjærder, Per (Master thesis / Hovedoppgave, 1947)
  Merk at følgende vedlegg mangler: "51 fotografier og 49 plansjer" (informasjon fra tittelbladet).
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1948)
  Hermundstad, Knut: Skrapforingar av skogen, s. 1 <br>Slomann, Wencke: Et sverdhåndtak fra Sundsvall, s. 21 <br>Gjessing, Gutorm: Guden med det éne øye, s. 31 <br>Fett, Per: Gardsmatrikkel og førhistorie, s. ...
 • Helmen, Aksel (Research report / Forskningsrapport, 1948)
  Undersøkelse av hustufter på Skattum 187/1, Gran kommune i 1948.
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1949)
  Norling-Christensen, H.: Germansk Jærnalders Begyndelse i Norden, s. 1 <br>Hagen, Anders: Sørumsverdet, s. 17 <br>Hauge, T. Dannevig: To pengedepoter fra Oldtiden, s. 25 <br>Gjærder, Per: Lundevalportalen, s. ...