Now showing items 21-40 of 57877

 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1947)
  Blindheim, Charlotte: Drakt og smykker, s. 1 <br>Hagen, Anders og Liestøl, Aslak: Storhedder, s. 141 <br>Stoltenberg, Einar: Utrast, s. 235 <br>Barth, Fredrik: Nye muligheter for alderbestemmelser av arkeologiske ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1948)
  Hermundstad, Knut: Skrapforingar av skogen, s. 1 <br>Slomann, Wencke: Et sverdhåndtak fra Sundsvall, s. 21 <br>Gjessing, Gutorm: Guden med det éne øye, s. 31 <br>Fett, Per: Gardsmatrikkel og førhistorie, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1949)
  Norling-Christensen, H.: Germansk Jærnalders Begyndelse i Norden, s. 1 <br>Hagen, Anders: Sørumsverdet, s. 17 <br>Hauge, T. Dannevig: To pengedepoter fra Oldtiden, s. 25 <br>Gjærder, Per: Lundevalportalen, s. ...
 • Unknown author (Series / Serietittel, 1950)
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1950)
  Grieg, Sigurd: Fra landsknektdolk til brudgomskniv, s. 1 <br>Shetelig, Haakon: Religionshistoriske drag fra vikingetidens stilhistorie, s. 49 <br>Marstrander, Sverre: Jylland—Lista, s. 63 <br>Hagen, Anders: Et ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1951)
  Linklater, Eric: The battle of Clontarf, s. 1 <br>Jessen, Knud: Oldtidens korndyrkning i Danmarks, s. 15 <br>Brøgger, Nils Chr.: Frøya-dyrkelse og seid, s. 39 <br>Shetelig, Haakon: Viking-kongressen i Lerwick juli ...
 • Herteig, Asbjørn E. (Research report / Forskningsrapport, 1951)
  Høsten 1949 oppdaget Pål Gihle en stein med skålgroper på gården Sundli, gnr. 94, brnr 80, Hof s., Østre Toten. (Foto nr 40).Over alt hvor det ikke er dyrket mark kan en på dette feltet finne tallrike rydningsroyser, nærmere ...
 • Reksten, Erling (Master thesis / Hovedoppgave, 1952)
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1952)
  Grieg, Sigurd: A. W. Brøgger, 1884 – 1951, s. V--XX <br>Marstrander, Carl J. S.: De nordiske runeinnskrifter i eldre alfabet, s. 1 <br>Grieg, Sigurd: Drikkehornet ”sløkkefri” fra Vistad i Mo, Telemark, s. ...
 • Unknown author (Research report / Forskningsrapport, 1953)
  Field station lists and maps Original station descriptions and maps from a sampling project: collecting marine benthic invertebrates during annual summer period cruises 1950-1953 with research vessel R/V “G.M. Dannevig”. ...
 • Skjelsvik, Elizabeth (Master thesis / Hovedoppgave, 1953)
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1953)
  Hougen, Bjørn: Henrik Berg, 1979 — 1952, s. 5 <br>Sjøvold, Thorleif: Ingvald Undset, s. 7 <br>Braatøy, Sigrid: Ingvald Undsets forfatterskap, s. 29 <br>Magerøy, Ellen Marie: Tilene fra Mødrufell i Eyjafjord, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1954)
  Eliassen, Georg: Henrik Nissen, 1888 – 1953, s. V <br>Petersen, Jan: Bosetningen i Rogland i folkevandringstiden, s. 1 <br>Hougen, Bjørn: Fra norsk arkeologis historie, s. 29 <br>Herteig, Asbjørn E.: Romertids ...
 • Unknown author (Research report / Forskningsrapport, 1955)
  Field note books Notebooks from a sampling project: collecting marine benthic invertebrates in the Oslofjord during the years 1951-1955. The project was organised from the Biological Station in Drøbak, University of ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1955)
  Slomann, Wencke: Haakon Shetelig, 1877 – 1955, s. V <br>Simonsen, Povl: En dyrehoveddolk og andet nyt fra Karlebotn, s. 1 <br>Hagen, Anders: Vognen. Et streiftog i bronsealderens kulturhistorie, s. 9 <br>Herteig, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1956)
  Marstrander, Sverre: Hovedlinjer i Trøndelags forhistorie, s. 1 [Plansje ikke digitalisert] <br>Ekholm, Gunnar: En västlig og en östlig importgren i Nordens Järnålder, s. 71 <br>Munch, Jens Storm: Folkevandringstidens ...
 • Martens, Irmelin; Munch, Jens Storm; Christensen, Arne-Emil; Gaustad, Fredrik (Research report / Forskningsrapport, 1958)
  Innberetning fra registreringene og utgravningene i 1958. Registreringen omfattet de delene av Songavatn som ligger nedenfor Nekjeosen, dessuten terrenget langs Songaelva ned til Totak. Området består av flere vann. Til ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1958)
  Hagen, Anders: Erik Hinsch, 1925 – 1958, s. V <br>Janse, Olov: Dionysos i Indokina, s. 1 <br>Hafsten, Ulf: Jordbrukskulturens historie i Oslo- og Mjøstraktene belyst ved pollenanalystiske undersøkelser, s. 51 [Plansjer ...
 • Gaustad, Fredrik (Research report / Forskningsrapport, 1959)
  På ettervinteren 1959 ble det foretatt grunnarbeider til den fremtidige Os sentralskole i Rakkestad. Et mineskudd brakte for dagen et nesten fullstendig garnsøkke i kleber med innskåret fure. Funnet ble innrapportert til ...
 • Larsen, Arne J.; Martens, Irmelin; Bleken-Nilssen, Jo; Holtan, Vera Evandt; Mandt, Gro; Hagen, Anders; Christensen, Arne Emil (Research report / Forskningsrapport, 1959)
  Steinalderlokaliteter, hellere, tufter.