Now showing items 21-40 of 73055

 • Kabiri, Neda (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  I denne litteraturoppgaven er 10 utvalgte medisinplanter som brukes i tradisjonell medisin i Mali undersøkt. Hensikten med denne oppgaven er å lære systematisk litteratursøk, samle opplysninger om tradisjonell bruk av ...
 • Tran, Tam Thi (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Målet med denne oppgaven er å oppdatere 10 utvalgte planter fra Nordals herbarium, og ut fra funnet litteratur se om det er sammenheng med tradisjonell bruk av disse plantene og tilgjengelig vitenskapelige studier. Følgende ...
 • Fossum, Tove (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Denne oppgaven føyer seg inn i rekken av andre oppgaver fra Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, som har dreid seg om å finne informasjon om farmakologisk effekt og fytokjemiske bestanddeler i for oss mye ukjente ...
 • Stokke, Martine Hillestad (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
  Denne masteroppgaven undersøker hvilke erfaringer ledere i Sarpsborg kommune har med 10-faktor medarbeiderundersøkelsen og hvilken betydning disse erfaringene kan ha for å forstå arbeidet med oppfølging. 10-faktor ...
 • Ravndal, Edle; Lauritzen, Grete Ostling; Gossop, Michael (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
  Injecting drug users have a mortality risk between 10 and 20 times higher than the general population, and the persistent high mortality rate in most Western countries, and especially in Norway, is a major public health ...
 • Narud, Hanne Marthe; Krogstad, Anne (Chapter / Bokkapittel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2013)
  I 1913 fikk norske kvinner stemmerett på lik linje med menn. I artikkelen gis et 100-årsperspektiv på hva dette har betydd politisk. Vi følger kvinnenes manøvrering og alliansebygging i stemmerettsdebattene rundt 1900, vi ...
 • Eide, Ole Kåre (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Hvordan dekker vi en krig som er langt borte og som tar lang tid? Hva er det som gjør den relevant for oss? I denne oppgaven ser jeg nærmere på dekningen av konflikten på Sri Lanka – i én norsk (Aftenposten), én svensk ...
 • Hegre, Håvard (Master thesis / Hovedoppgave, 1999)
  For the past fifty years, the Western states have enjoyed a continuous peace among themselves. How can this be explained? According to the proponents of the `liberal peace', the Western peace rests on the pacifying effects ...
 • Lund, Marthe Bråthen (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  Many fish stocks today are declining due to the heavy harvesting and the increasingly demand for more food caused by the growing human population. Life-history trait as age and size at maturity are affected, the fish are ...
 • Sulic, Estella Iris (Master thesis / Hovedoppgave, 2006)
  Hovedoppgaven tar for seg vitenskapelige studier som er utført på 11 medisinplanter fra Burma-samlingen til Farmasøytisk institutt, utarbeidet av Arnold Nordal 1957-1961.I oppgaven fokuseres det på kjemiske, biologiske og ...
 • Males, Mikael (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  i denna artikel diskuteras ett antagande som har blivit allt vanligare inom skaldediktsforskningen från mitten av 1900-talet och framåt, nämligen att det under 1100-talet skall ha komponerats åtskillig poesi i de skalders ...
 • Siaw, Joachim Tetteh; Javanmardi, Niloufar; Van den Eynden, Jimmy; Lind, Dan Emil; Fransson, Susanne; Martinez-Monleon, Angela; Djos, Anna; Sjöberg, Rose-Marie; Östensson, Malin; Carén, Helena; Trøen, Gunhild; Beiske, Klaus; Berbegall, Ana P.; Noguera, Rosa; Lai, Wei-Yun; Kogner, Per; Palmer, Ruth H.; Hallberg, Bengt; Martinsson, Tommy (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  High-risk neuroblastomas typically display an undifferentiated or poorly differentiated morphology. It is therefore vital to understand molecular mechanisms that block the differentiation process. We identify an important ...
 • Sæheim, Aleksandra; Hestetun, Ingebjørg; Mork, Erlend; Nrugham, Latha; Mehlum, Lars (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Studies from several countries suggest that erecting fences on bridges more commonly used for suicide by jumping may be an effective way of reducing the risk of suicide by jumping from these bridges. Distribution of suicides ...
 • Eilertsen, Rune Krogh (Master thesis / Prosjektoppgave, 2008)
  Background Patients presenting with acute abdominal pain is a diagnostic challenge for the primary care physician. Although a large proportion of the illnesses are innocuous and self limiting, the possibility of encountering ...
 • Kheswa, Bonginkosi Vincent; Wiedeking, Mathis; Brown, Joshua A.; Larsen, Ann-Cecilie; Goriely, Stéphane; Guttormsen, Magne Sveen; Bello Garrote, Frank Leonel; Bernstein, Lee A.; Bleuel, Darren L.; Eriksen, Tomas Kvalheim; Giacoppo, Francesca; Görgen, Andreas; Goldblum, Bethany L.; Hagen, Trine Wiborg; Koehler, Paul Edward; Klintefjord, Malin; Malatji, Kgashane L.; Midtbø, Jørgen Eriksson; Nyhus, Hilde-Therese; Papka, P.; Renstrøm, Therese; Rose, Sunniva Johanne; Sahin, Eda; Siem, Sunniva; Tornyi, Tamas Gabor (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  The nuclear level densities and γ-ray strength functions of 138,139,140La were measured using the 139La(3He,α), 139La(3He,'3He), and 139La(d,p) reactions. The particle-γ coincidences were recorded with the silicon particle ...
 • Tveito, Kari (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2011)
  The main aim of this thesis was to determine the clinical usefulness of breath tests with 13C-labelled substrates to diagnose small intestinal malabsorption. To this end we studied patients with coeliac disease, one of the ...
 • Phan, Cong Lap (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  I denne masteroppgaven ble det sett på sammenhenger mellom vitenskapelige data som er tilgjengelige og bruken av 14 tradisjonelle medisinplanter, med fokus på lakserende effekt. Plantene er hentet fra Burma-samlingen som ...
 • Köhler, Andreas; Nuth, Christopher; Kohler, Jack; Berthier, Etienne; Weidle, Christian; Schweitzer, Johannes (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  We present a unique time series of continuous glacier frontal ablation rates with weekly resolution over 15 years estimated from seismic calving observations at Kronebreen, Svalbard. Using linear statistical models, we ...
 • Bjørnstad, Maren (Master thesis / Prosjektoppgave, 2011)
  Bakgrunn/Mål: En stadig økende andel av infeksiøse endokarditter (IE) er blodkulturnegative. Dette har skapt et behov for bedre mikrobiologiske verktøy for å kunne gjøre presis etologisk diagnostikk og raskt igangsette ...