Now showing items 41588-41607 of 56740

 • Engebretsen, Henning (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Fokuset i denne tese er rettet på minimal semantikk og distinksjonen mellom semantikk og pragmatikk. Nærmest alle teorier lar innhold av pragmatisk karakter spille inn på hvordan semantisk mening er determinert. Min antagelse ...
 • Fritz, Peter (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  According to propositional contingentism, it is contingent what propositions there are. This paper presents two ways of modeling contingency in what propositions there are using two classes of possible worlds models. The ...
 • Fritz, Peter (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Propositional quantifiers are added to a propositional modal language with two modal operators. The resulting language is interpreted over so-called products of Kripke frames whose accessibility relations are equivalence ...
 • Johannessen, Janne Bondi; Garbacz, Piotr (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  Most of this chapter will deal with the preproprial article, which is far more common in the Nordic languages than its postproprial counterpart. However, we will also briefly touch upon the latter, since this is also ...
 • Gramstad, Arne Rogde (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  This thesis aims to analyse the impact of software piracy on competition between a non-free proprietary type of software and a free/open-source type of software. In pursuing this, I use a model inspired by Besley et al. ...
 • Nordahl-Hansen, Anders; Øien, Roald A; Fletcher-Watson, Sue (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Portrayals of characters with autism spectrum disorder (ASD) and/or with autistic traits on film and in TV-series are increasing. Such portrayals may contribute in increasing awareness of the condition but can also increase ...
 • Durant, Joel Marcel; Hjermann, Dag Øystein; Frederiksen, Morten; Charrassin, Jean-Benoît; Le Maho, Yvon; Sabarros, Philippe Sunill; Crawford, RJM; Stenseth, Nils Christian (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2009)
  Climate change and overfishing are increasingly causing unanticipated changes in marine ecosystems (e.g. shifts in species dominance). In order to understand and anticipate these changes, there is a crucial need for ...
 • Hanssen, Bjarne Fredrik Kjerland (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  Tyskland har lenge vært ett av de europeiske landene hvor høyrepopulistiske partier ikke har hatt et gjennombrudd. I 2001 oppnådde likevel den tidligere dommeren Ronald Schills nye parti, PRO, å få 19,4 % av stemmene ved ...
 • Kebede, Simret Zewdie (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  The theme of the thesis is to analyze the Ethiopian Anti Terrorism Proclamation's stipulation that criminalizes speech that encourages terrorism in light of the right to freedom of expression as envisaged in the Constitution ...
 • Strand, Grete (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
  Fagprosedyrer finnes i alle helseforetak i Norge, og er som regel tilgjengelig gjennom kvalitetssystemene de ansatte benytter. Jeg har i denne oppgaven gjennomført en spørreundersøkelse om fagprosedyrer som 23 av 28 ...
 • Weigård, Christine S. (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Tema for oppgaven er prosentlæren i avhendingsloven § 3-9 annet punktum. Prosentlæren er en teknikk som har utviklet seg i rettspraksis de senere år, hvor man sammenligner en eiendoms kjøpesum med utbedringskostnader for ...
 • Aspelund, Hege Rødaas (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
  Helt fra tidlig kristen tid har man gått i prosesjoner fra sted til sted. Å gå i prosesjon var en høytidelig handling. Fra å bære med seg et ikon utviklet det seg gjennom middelalderen til å bli tradisjon for å bære med ...
 • Klausen, Jan Erling (Master thesis / Hovedoppgave, 1994)
  PROSESS OG STRUKTUR: REORGANISERINGEN AV DEN SENTRALE UTDANNINGSADMINISTRASJONEN 1988-93 Denne oppgaven tar for seg reorganiseringen av den sentrale utdanningsadministrasjonen fra den ble initiert i 1988 og frem til i dag. ...
 • Meggison, Trine Tandberg (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Målsetningen med oppgaven har vært å beskrive og dokumentere beslutnings- og arbeidsprosessene under utviklingen av Odd Tandbergs (f. 1924) utsmykninger, og hans samarbeid med arkitektene. I denne sammenhengen er det tatt ...
 • Kirkerud, Liv-Kari (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Temaet for oppgaven er familievoldsrettssaker og hvordan disse foregår. Feltarbeidet er utført i Oslo tinghus/tingrett våren 2006 hvor jeg var tilstede ved 22 rettssaker. Etter definering av hva familievold er velger jeg ...
 • Storsletten, Aslak Versto (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
  Oppgaven tar for seg prosessen bak delprivatiseringen av Statoil i 2001. Privatiseringen av statsoljeselskapet var en av de mest sentrale endringene i selskapets historie, samtidig som det var ett av de fremste eksemplene ...
 • Haugstveit, Kristina (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
  Denne oppgaven er en studie av prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter der fire av politiets nasjonale beredskapsressurser skal samlokaliseres. Studien er en casestudie som kaster lys over prosesser innenfor ...
 • Vogt, Pernille (Master thesis / Hovedoppgave, 1995)
  «PROSESSER BAK LEVEKÅRSFORSKJELLENE I OSLO» I Oslo er det i kommuneplanen for 1995-98, lagt vekt på utjevning av forskjeller mellom bydeler og ulike grupper. For å kunne gjøre noe med forskjellene er det behov for kunnskap ...
 • Åbjørsbråten, Knut Sindre (Master thesis / Prosjektoppgave, 2015)
  BACKGROUND: Procedural generation is a technique used in video game development where algorithms are used to create game assets such as landscapes and foliage. It enables game studios to create greater amounts of content ...