DUO Digitale utgivelser ved UiO

Humanistiske fakultet (4403)

Resultatliste: 1-20 av 5476
Sammendragets lengde (antall tegn) :
Sorter på:
  Neste
 1. Histoire du nucléaire civil en France: une prise de conscience graduelle de la société francaise (2013) Masteroppgave
  Røren, Eivald Mikal Qvernheim (Litteratur, områdestudier og europeiske språk)
  Forfatteren tar for seg fransk sivil kjernekraftutvikling i perioden fra 1945 til begynnelsen av 1980 tallet. Tiden etter dette blir kun tatt med for å belyse, i ettertid, hendelser som fant sted i de...
 2. Ekphrasis mélancolique (2013) Masteroppgave
  Eskeland, Ragnhild (Litteratur, områdestudier og europeiske språk)
  Oppgaven er en analyse av fotografiets rolle i diktsamlingen Quelque chose noir (Noe svart) (1986) av Jacques Roubaud. Quelque chose noir er Roubauds sorgarbeid etter hans kones død. Mens hun levde va...
 3. Kroppslige idiomer i russisk, norsk og tsjekkisk (2013) Masteroppgave
  Pruskova, Jana (Litteratur, områdestudier og europeiske språk)
  Denne komparative oppgaven handler om kroppslige idiomer i russisk, norsk og tsjekkisk. Med kroppslige idiomer menes idiomer som inneholder referanse til minst én del av menneskekroppen. Dette er en s...
 4. Born This Way (2013) Masteroppgave
  Åland, Sigrun Sæbø (Musikkvitenskap)
  Denne oppgåva har som overordna mål å undersøkje korleis Lady Gaga konstruerer subjektivitet. Med eit interdisiplinært utgangspunkt fokuserer den hovudsakleg på audiovisuelle tekstar, nærmare bestemt ...
 5. On Musical Revelations (2013) Masteroppgave
  Svendsen, Lisa Katrine (Musikkvitenskap) This thesis investigates how religion affects popular music expression in the 21st century. Through hermeneutic readings of four audiovisual texts it examines how religious undertones play a part in p...
 6. Smash Hits and Deep Hidden Meanings (2013) Masteroppgave
  Kristiansen, Joakim Klund (Musikkvitenskap) Through the history of recorded rock and popular music, some songwriters and producers have stood out with a "sound" that is instantly recognizable. This thesis will deal with the music and production...
 7. "...det som gjorde at konserten ble så spesiell..." (2013) Masteroppgave
  Haukland, Line (Musikkvitenskap)
  Musikken setter betingelsene og er utgangspunktet for konsertopplevelsen. Men hvorfor vi opplever den som vi gjør, er individuelt. I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan kontekstuelle faktorer...
 8. "Overraskende romantisk" (2013) Masteroppgave
  Ørstavik, Maren (Musikkvitenskap)
  Denne oppgaven tar for seg kritikkene av Arne Nordheims musikk i dagspressen mellom 1960 og 2011. Hvordan forandrer synet på Nordheim seg, og hvordan kommer det til uttrykk i kritikkene? Oppgaven anal...
 9. Hva er det med musikken? (2013) Masteroppgave
  Omdal, Stian Ausland (Musikkvitenskap)
  I denne masteroppgaven forsøker jeg å finne sammenhenger mellom emosjonell aktivering og musikalske trekk og egenskaper som kan bidra til denne aktiveringen. Emosjonell aktivering er et begrep som dek...
 10. Pesticider i samisk gjenstandsmateriale (2013) Masteroppgave
  Olli, Anne May (Arkeologi, konservering og historie)
  I de senere år har det vært fokus på tilbakelevering / repatriering av samiske museumsgjenstander. Det har vært politisk vilje til repatriering og sametinget, som forvalter de samiske museene i Norge,...
 11. Fra romantiserende nyklassisisme til konstruktiv naturalisme. (2013) Masteroppgave
  Følstad, Sverre (Filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk)
  Denne masteroppgaven handler om kunstneren Henrik Finne og hans krets i perioden 1919-34. Gjennom delvis felles utdannelse, noen fellesutstillinger og en samtidig resepsjon som definerte disse malerne...
 12. Bill Evans’ musikalske stil – med særlig fokus på påvirkninger fra impresjonismen (2013) Masteroppgave
  Vold, Svein (Musikkvitenskap)
  Det har lenge vært hevdet som en ”gitt sannhet” at europeisk kunstmusikk, og da spesielt fransk impresjonisme, har hatt stor innvirkning på utformingen av jazzen. Pianisten Bill Evans er e...
 13. Insulær import i vikingtid (2013) Masteroppgave
  Melgaard, Hilde M Sømme (Arkeologi, konservering og historie)
  Denne avhandlingen er en studie av insulære importgjenstanders bruk og betydning i det norrøne samfunnet i vikingtiden. Insulære gjenstander, og individer gravlagt med slike gjenstander, har ofte uten...
 14. Mellom sivilisasjonen og isødet (2013) Masteroppgave
  Totland, Kathrine (Kulturstudier og orientalske språk)
  Denne oppgaven er en studie av relasjonen mellom mennesket og naturen. Med utgangspunkt i dagbøker fra norske fangstmenn som overvintret på Svalbard i perioden 1900-1940 har jeg sett på hvordan deres ...
 15. Jane Austen's 'Pride and Prejudice' (2013) Masteroppgave
  Gran, Christina E (Litteratur, områdestudier og europeiske språk) The overall purpose of this thesis is to compare and contrast Jane Austen’s intentions behind the portrayal of two of her male characters, Mr. Darcy and Mr. Wickham, in 'Pride and Prejudice', wi...
 16. Konservering av oljemaleri i privat eie (2013) Masteroppgave
  Navelsaker, Hedvig (Arkeologi, konservering og historie)
  Maleriet som ble undersøkt og behandlet er malt av Johannes Marius von Ditten (1848-1924). Maleriet er i privat eie og viser utsikten fra Frognerseteren over Kristiania by og omegn. Den øvre halvdelen...
 17. Lovgivere, overvei vel deres valg (2013) Masteroppgave
  Robak, Håkon Ramskjær (Arkeologi, konservering og historie)
  Grunnlover i Latin-Amerika 1811-1833
 18. Etableringen av Medici-dynastiet i Firenze (2013) Masteroppgave
  Haug, Anders Martinsen (Arkeologi, konservering og historie)
  Medici-dynastiet startet i 1434 da familien kom tilbake til Firenze etter ett år i eksil. Dette har i senere tid blitt sett som starten på familiedynastiet. Da de kom tilbake til bystaten, sendte fami...
 19. Métacognition (2013) Masteroppgave
  Nordhagen, Kristin Våge (Litteratur, områdestudier og europeiske språk)
  Denne masteroppgaven er skrevet på fransk. Det er en pedagogisk oppgave skrevet med tanke på å bedre innlæringen av fransk for ungdomskoleelever. Høsten 2006 trådte enda en ny læreplan for grunn- ...
 20. The Indus River Basin, 1999-2008 (2013) Masteroppgave
  Refseth, Per Steineide (Arkeologi, konservering og historie)
  Denne avhandlingen tar for seg Indias vannpolitikk i Indusregionen. Baglihar-konflikten mellom India og Pakistan er et sentralt tema. Baglihar er et elvekraftverk som ble bygget på elva Chenab i tidsr...
  Neste