DUO Digitale utgivelser ved UiO

Juridiske fakultet (3854)

Resultatliste: 1-20 av 4983
Sammendragets lengde (antall tegn) :
Sorter på:
  Neste
 1. Varetektsfengslet og dømt av samme dommer - et habilitetsproblem? (2013) Masteroppgave
  Fuglestein, Tor Sverre (Juridiske fakultet)
  Oppgavens tema er dommerhabilitet i situasjoner der en av rettens medlemmer tidligere har hatt befatning med saken gjennom varetektsfengslinger. Både strpl. § 171 fengslinger og strpl. § 172 fengsling...
 2. Opphavsmannens enerett til offentlig fremføring av verket (2013) Masteroppgave
  Storjord, Caroline Eriksen (Juridiske fakultet)
 3. Straffutmåling ved voldtekt (2013) Masteroppgave
  Busch, Julianne Lund (Juridiske fakultet)
 4. Når foreligger opplysningsplikt for helsepersonell overfor barneverntjenesten? (2013) Masteroppgave
  Kjølhaug, Grete Marit (Juridiske fakultet)
 5. Offentlige anskaffelser (2013) Masteroppgave
  Storrvik, Hjalmar Emil (Juridiske fakultet)
 6. En sannsynliggjort alder (2013) Masteroppgave
  Sletten, Mariel (Avdeling for forvaltningsinformatikk)
 7. Ansvarlige selskapers retssubjektivitet etter oppløsning (2013) Masteroppgave
  Engen, Ingrid Myhrvold (Juridiske fakultet)
 8. Hvordan regelverksstrukturer gir incitamenter for multinasjonale konserner til å bruke skatteparadiser (2013) Masteroppgave
  Bjørstad, Martine (Juridiske fakultet)
 9. Kabelselskapenes klarering av rettigheter ved videresending av kringkastingssendinger (2013) Masteroppgave
  Berthelsen, Juliane (Juridiske fakultet)
 10. Statens erstatningsansvar etter feilaktig implementering av EØS- direktiv (2013) Masteroppgave
  Jonsson, Marianne (Juridiske fakultet)
 11. Lånefinansiert selskapserverv ved holdingselskap (2013) Masteroppgave
  Heiberg, Bernt (Juridiske fakultet)
 12. Krav til bedrifters antikorrupsjonsarbeid (2013) Masteroppgave
  Skjellfjord, Silje Haugset (Juridiske fakultet)
 13. Strafferettslig utilregnelighet etter strl. § 44 (2013) Masteroppgave
  Aalberg, Rakel Bjørge (Juridiske fakultet)
 14. Retting som mangelsbeføyelse (2013) Masteroppgave
  Thorsen, Stine Haugstoga (Juridiske fakultet)
 15. Samfunnsstraff og narkotikaprogram med domstolskontroll (2013) Masteroppgave
  Gasmann, Trine Marie (Juridiske fakultet)
  Oppgaven omhandler samfunnsstraff og betinget fengsel på vilkår av narkotikaprogram med domstolskontroll som straff for narkotikakriminalitet. Dette vil være aktuelt for folk som har betydelige ruspro...
 16. Korrupsjon (2013) Masteroppgave
  Kvammen, Åse (Juridiske fakultet)
 17. Tilknytningskriteriet i privatrettslige forhold (2013) Masteroppgave
  Slotte, Stian Alexander (Juridiske fakultet)
  Oppgaven tar for seg tilknytningskriteriet i privatrettslige forhold etter tvl. § 1-3. Det har vært vektlagt å få til en helhetlig fremstilling av tilknytningskriteriet, herunder å fremheve hvilke unn...
 18. Familieinnvandring i andre tilfeller: Utlendingsloven § 49 (2013) Masteroppgave
  Gjeldnes, Mia Stjern (Juridiske fakultet)
  Oppgaven redegjør for tilfeller hvor utlendinger som ikke har en lovfestet rett til å bli familie i gjenforent med sin Norge, likevel etter en skjønnsmessig vurdering eller på nærmere bestemte vilkår ...
 19. Barnets rett til å bli beskyttet mot omsorgssvikt (2013) Masteroppgave
  Larson, Hege-Marie (Juridiske fakultet)
 20. Samvær etter omsorgsovertakelse (2013) Masteroppgave
  Munthe-Kaas, Linn (Juridiske fakultet)
  Oppgaven tar for seg forholdet mellom EMK og norsk rett når det gjelder svært begrenset samvær. Svært begrenset samvær er i oppgaven definert som to og færre samvær i året.
  Neste