DUO Digitale utgivelser ved UiO

Universitetsbiblioteket i Oslo (11)

Resultatliste: 1-20 av 28
Sammendragets lengde (antall tegn) :
Sorter på:
  Neste
 1. Legal information in Norway (2013) Seriehefte
  Bertnes, Pål A. (Det juridiske fakultetsbibliotek) The growing emphasis on international exchanges within research and studies has led to an increase in the number of English speaking students and researchers studying or working at the Faculty of Law ...
 2. Juridisk biblioteks skriftserie (2013) Serietittel
  (Det juridiske fakultetsbibliotek)
 3. Eldre norske rettskilder (2013) Seriehefte
  Selberg, Kjersti (Det juridiske fakultetsbibliotek)
  Denne oversikten er et bibliografisk hjelpemiddel til å finne frem til eldre norske rettskilder, fra middelalderen og frem til ca 1900. Hovedordningen i dokumentet er kronologisk, med ulike typer r...
 4. Realfagstermer og TEKORD. RDF som plattform for sammenlikning og sammenføyning av emnesystemer? (2013) Rapport
  Kuldvere, Lembi Viola, Mari Lundevall, Knut Hegna, Heidi Sjursen Konestabo, Kyrre Traavik Låberg, Ellen M. Samdahl Flatby & Rurik Thomas Greenall (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek)
 5. Legal information in Norway (2011) Seriehefte
  Bertnes, Pål A. (Det juridiske fakultetsbibliotek)
 6. Kartlegging av emnesystemer ved Universitetsbiblioteket i Oslo (2010) Rapport
  Al-Araki, Kirsten, Marit Almo & Knut Hegna (Universitetsbiblioteket i Oslo)
 7. Eldre norske rettskilder (2010) Seriehefte
  Selberg, Kjersti (Det juridiske fakultetsbibliotek)
 8. Bibliografisk og emnemessig beskrivelse av UBOs samlinger (2010) Rapport
  Al-Araki, Kirsten, Marit Almo & Knut Hegna (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek)
  UBO trenger emneord og klassifikasjon som sikrer god gjenfinningskvalitet og som muliggjør samsøk i trykte og elektroniske samlinger. Systemene må også kunne utnyttes mot semantisk web. Løsningen ...
 9. Bli med til Sibir! (2008) Artikkel
  Vibe, Anne-Mette (Universitetsbiblioteket i Oslo)
 10. Beundret, beseiret og beskrevet: Sandhornet i vitenskapelig reiselitteratur på 1800-tallet (2007) Artikkel
  Vibe, Anne-Mette (Universitetsbiblioteket i Oslo)
 11. Spillteori og tvisteloven: "Forlik eller stevning?" (2007) Masteroppgave
  Bjørnstad, Kari Befring (Det juridiske fakultetsbibliotek)
  Alternativ tvisteløsningmetoder i et rettsøkonomisk perskpektiv; oppgavens hovedfokus vedrører spørsmålet om hvorfor partene velger å stevne sin motpart fremfor å forlikes. Bakgrunnen er blant annet a...
 12. Noregs Kyrkjesoga (2007) Monografi
  Kolsrud, Oluf (Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap)
 13. Greske og latinske navneformer inntil år 1500 (2007) Monografi
  Christensen, Hans Petter & Bjørg Tosterud Danielsen (Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap)
 14. Norwegian examples in international linguistics literature (2006) Seriehefte
  Engh, Jan (Universitetsbiblioteket i Oslo)
  This is an inventory of examples of incorrect Norwegian used by foreign linguists in international theoretical linguistics literature. It is the result of a search of several volumes of 18 journals an...
 15. Engelsk historiografi 1500 - 1800 (2006) Seriehefte
  Eidsfeldt, Anne (Universitetsbiblioteket i Oslo)
  Dette skriftet er et resultat av et prosjekt jeg har arbeidet med i kortere perioder over lang tid. Universitetsbiblioteket i Oslo har store mengder eldre litteratur (utgitt før 1800) som står spredt ...
 16. Den som dør, får se (2006) Seriehefte
  Ruud, Inger Marie (Universitetsbiblioteket i Oslo)
 17. NORA - En sentral webplass for vitenskapelig kommunikasjon (2006) Artikkel
  Jakobsson, Per Arne (Bibliotek for medisin og helsefag)
  NORA-prosjektet har medført økt fokus på behovet av åpne institusjonelle arkiv med vitenskapelig informasjon. Det er meget positivt at høgskolene og BIBSYS har tatt initiativ til utvikling av en felle...
 18. Las TICs y la autonomía del alumno (2006) Artikkel
  Izquierdo, Paredes Jose M. (Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap)
 19. Festivalenes tvetydighet (2006) Artikkel
  Hegnes, Atle Wehn (Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap)
  Den analytiske forståelsen av festivaler i dagens samfunn er tema for denne artikkelen. Artikkelen tar utgangspunkt i, og forsøker å besvare, to hovedspørsmål. I det første spørsmålet spør vi oss hva ...
 20. UBO skrifter / utgitt av Universitetsbiblioteket i Oslo (2006) Serietittel
  (Universitetsbiblioteket i Oslo)
  Neste