DUO Digitale utgivelser ved UiO

Odontologisk fakultet (212)

Resultatliste: 1-20 av 255
Sammendragets lengde (antall tegn) :
Sorter på:
  Neste
 1. EU regulerer tannbleking (2013) Masteroppgave
  Thomassen, Øystein (Odontologisk fakultet)
  Bleking av tenner er populært blant pasienter, hvor 28-34 % er misfornøyde med egen tannfarge. Tannbleking er i dag basert på bruk av hydrogenperoksid (H2O2) eller stoffer som gir opphav til H2O2. Hyd...
 2. Lukket fremføring av palatinalt retinerte hjørnetenner; pasientopplevelse og behandlingsresultat. En retrospektiv studie. (2013) Masteroppgave
  Tanem, Kristine Eidal (Odontologisk fakultet)
 3. Livsstil og karies hos ikke-vestlige barn i et generasjonsperspektiv (2013) Masteroppgave
  Saeed, Amna Unaza, Sonam Softa & Nilofar Khorram (Odontologisk fakultet)
 4. En radiologisk undersøkelse av kondylenes morfologi før og etter kirurgisk fremføring av mandibula (2013) Masteroppgave
  Holmelid, Mads (Odontologisk fakultet)
  Etter kirurgisk fremføring av underkjeven for å korrigere et skeletalt overbitt, forekommer residiv av kjeveforflytningen i varierende grad. En av årsakene som har vært diskutert i litteraturen, er at...
 5. Osseointegration and the use of micro CT (2013) Masteroppgave
  Pham, Theresa (Odontologisk fakultet) In the past decades, the popularity for inserting dental implants has been increasing. Just in the US alone, they are inserting 700 000 implants per year (Group 2003) and is expecting to increase even...
 6. Førstehjelp ved tannskader (2013) Masteroppgave
  Meløy, Live Andrea, Ingveig Eppeland Haslemo & Helene Birkeland Lindtveit (Odontologisk fakultet)
 7. Eruption Pattern of Maxillary Canines (2013) Masteroppgave
  Jacobsson, Adele Nettelhorst, Faruk Surbehan & Emeline Mandal (Odontologisk fakultet) Purpose: Using panoramic radiographs and clinical models of 9 and 12-year-old children, the range of normalcy of the canines eruption pattern was examined in a longitudinal study. The study aims to fi...
 8. Oral health, taste and nutrition in hospitalized older people (2013) Doktoravhandling
  Solemdal, Kirsten (Odontologisk fakultet) List of papers. Papers I, III and IV are removed from the thesis due to copyright restrictions. Paper I Solemdal K, Sandvik L, Willumsen T, Mowe M. Taste ability in hospitalised older people co...
 9. Homogenitet av AH+, Biodentin og Guttafusion i rotfylte molarer analysert med mikro CT. (2013) Masteroppgave
  Singh, Prabhdip & Andreas Walstad (Odontologisk fakultet)
 10. Increased density of Tregs in Oral Lichen Planus (2012) Masteroppgave
  Høva, Åshild (Odontologisk fakultet) Background: T cell mediated autoimmunity is considered to be involved in the pathogenesis of OLP. Studies demonstrate that Foxp3 transcription is significantly elevated in OLP lesions comparing with c...
 11. ApoE in Oral Lichen Planus (2012) Masteroppgave
  Hugo, Jørgen (Odontologisk fakultet)
  Oral lichen planus er en vanlig slimhinnelidelse med ukjent etiologi. Omtrent 3% av befolkningen rammes. Hovedvekt av kvinner. Målet med vårt studie var å undersøke om en oppregulering av ApoE i ora...
 12. Gerodontologi (2012) Masteroppgave
  Krogenæs, Hilde Sørlie & Therese Tangen Jenssen (Odontologisk fakultet)
 13. On the dental enamel; formation, structure and growth tracks (2012) Masteroppgave
  Nirvani, Minou (Odontologisk fakultet)
 14. Infeksiøse og ikke-infeksiøse slimhinnelidelser: diagnostikk og behandling (2012) Masteroppgave
  le, Thuy Trinh Thi & Ane Marte Lysne Stamnes (Odontologisk fakultet)
 15. Amygdala og fryktrespons. Kliniske implikasjonar for tannbehandling av born. (2012) Masteroppgave
  Kvæven, Guro (Odontologisk fakultet)
 16. Metoder brukt for aldersvurdering av asylsøkere ved Det odontologiske fakultet (2012) Masteroppgave
  Henriksen, Ragnhild (Odontologisk fakultet)
  En oppgave om metoder som brukes for aldersvurdering av asylsøkere som undersøkes ved Det odontologiske fakultet etter oppdrag fra UDI. Oppgaven er todelt. I første del tar den for seg statistikker ov...
 17. Examination of T-reg associated molecules by RT-PCR in Oral Lichen Planus (2012) Masteroppgave
  Taha, Salma (Odontologisk fakultet)
 18. Psykologiske metoder for behandling av angst og vegring for tannbehandling hos barn (2012) Masteroppgave
  Amdahl, Tone & Åse Iren Løset Kristiansen (Odontologisk fakultet)
 19. Genetisk predisposisjon for periodontitt i sammenheng med aterosklerotiske kardiovaskulære sykdommer (2012) Masteroppgave
  Ilyas, Temoor, Awais Ahmad Mushtaq & Umair Zia (Odontologisk fakultet)
  Vi har analysert assosiasjonen av single nukleotid polymorfismer (SNPs) i genene som koder for IL-10, IL-12 subenheten p40, IL-17, og IL-23 reseptor med periodontitt og kardiovaskulære sykdommer. Vi s...
 20. Er azithromycin bedre enn andre typer antibiotika ved behandlingen av periodontitt? (2012) Masteroppgave
  Røse, Siri Uthus & Kathrine Forberg Barland (Odontologisk fakultet)
  Neste