DUO Digitale utgivelser ved UiO

Utdanningsvitenskapelige fakultet (1915)

Resultatliste: 1-20 av 2437
Sammendragets lengde (antall tegn) :
Sorter på:
  Neste
 1. "Når dialogen blir vanskelig" (2013) Masteroppgave
  Orvik, Bente (Spesialpedagogikk)
  Denne oppgaven har hatt som formål å belyse elever med atferdsproblemers utbytte av elevsamtalen. Intensjonene for elevsamtalen er gode, jeg ville derfor se om utbytte tilsvarer intensjonen som står b...
 2. "Wow, så klarte jeg det da!" (2013) Masteroppgave
  Augustin, Anna-Marie (Pedagogisk forskningsinstitutt)
  I dagens kunnskapssamfunn har skoletid blitt til utdanningstid (Mørch, 2003; Frønes, 2010). Ungdommenes fremtidsmuligheter reguleres av hvorvidt de mestrer de krav skolen stiller. Dette har ført til e...
 3. L1 use in EFL instruction (2013) Masteroppgave
  Hoff, Marie Sjasmin Tobru (Lærerutdanning og skoleforskning)
  Målet med denne kvalitative studien er å undersøke hvordan norsk som førstespråk (L1) brukes i engelskundervisning på ungdomsskolen og i videregående skole, og samtidig finne ut hva som forårsaker var...
 4. Policy and Practice in Multicultural Education (2013) Masteroppgave
  Li, Dan (Pedagogisk forskningsinstitutt) The purpose of this study is to explore effects and challenges of promoting multicultural education in the context of an international student community. It is a case study on policies and practices o...
 5. Å leve med stamming (2013) Masteroppgave
  Steine, Anne-Kari & Kristine Nitschke Inglingstad (Spesialpedagogikk)
  Sammendrag Tittel Å leve med stamming. En analyse av hvordan voksne mennesker som stammer opplever sin livssituasjon. Bakgrunn og formål Stamming er en type taleflytvanske som har blitt karak...
 6. Lærere og Wikipedia (2013) Masteroppgave
  Høgenes, Tora (Lærerutdanning og skoleforskning)
  Den overordnede problemstillingen for denne masteroppgaven er: ”Hvordan forholder fire lærere seg til Wikipedia som kilde i samfunnsfag?” Wikipedia regnes som en relevant læringsressurs i ...
 7. Problemløsning i norske matematikklærebøker for videregående skole (2013) Masteroppgave
  Harder, Veronika Klungland (Lærerutdanning og skoleforskning)
  Denne masteroppgaven i realfagsdidaktikk fokuserer på metoder for problemløsning i algebraeksempler i matematikklærebøker for den videregående skole i Norge under Læreplanen for Kunnskapsløftet LK06. ...
 8. ”Her får vi lære samtidig som vi har det gøy” (2013) Masteroppgave
  Gislefoss, Marianne (Spesialpedagogikk)
  Tema, bakgrunn og formål Tema for denne studien er alternative opplæringstilbud på deltid. Studien er gjort ved en alternativ skoledag som holdes på en gård som ligger på Østlandet, Gården. Bakgrun...
 9. En strategi for analytisk klasseledelse (2013) Masteroppgave
  Kollenberg, Christine Michelle (Spesialpedagogikk)
  Dette forskningsprosjektet beskriver et eksempel på et endrings- og utviklingssamarbeid mellom lærer og Pedagogisk-Psykologisk rådgiver (PP-rådgiver) ved hjelp av Marte Meo-metoden. Eksemplet skissere...
 10. Fra mottakelse av instrukser til deltakelse i dialogen (2013) Masteroppgave
  Elde, Grete Olga (Spesialpedagogikk)
  Sammendrag Bakgrunn og formål Jeg husker enda det første møte med Malene. Døvblindhet var helt ukjent for meg og det å møte et menneske som verken kunne se eller høre gjorde et sterkt inntrykk på me...
 11. Alternativ og supplerende kommunikasjon i barnehagen (2013) Masteroppgave
  Enersen, Bethina Isabel (Spesialpedagogikk)
  Bakgrunn og formål: I Norge er det om lag 5400 hørende barn og unge uten funksjonell tale. Blant disse er det barn som har behov for alternative kommunikasjonsformer som erstatter tale, og barn som ha...
 12. Barneheshet på mellomtrinnet (2013) Masteroppgave
  Steinbakk, Roger André (Spesialpedagogikk)
  - Bakgrunn, formål og problemstilling Forskning antyder at rundt 6 % av skolebarn lider av kronisk heshet. Stemmevansker hos barn kan svekke kommunikasjonsmulighetene og føre til psykososiale og fagl...
 13. "Da har jeg lært dem hvor dårlig de er, uten at de har lært seg noe i matematikk..." (2013) Masteroppgave
  Young, Ingrid (Spesialpedagogikk)
  Tittel:«Da har jeg lært dem hvor dårlige de er, uten at de har lært seg noe i matematikk…». En kvalitativ studie av erfaringer med god matematikkundervisning for matematikksvake elever. Bakgrun...
 14. Rasisme i skolen (2013) Masteroppgave
  Berg, Tonje Karoliussen (Lærerutdanning og skoleforskning)
  Tema for denne oppgaven er rasisme i skolen. Oppgaven vil kartlegge hvilke tiltak ungdomsskoler iverksetter for å motarbeide rasistiske holdninger. Studien skal belyse følgende problemstilling: Hvorda...
 15. ”På spaning efter den tid som flytt” (2013) Masteroppgave
  Welander, Lena Maria (Spesialpedagogikk)
  Titel “På spaning efter den tid som flytt”. En kvalitativ studie av skollivskvalitet hos elever med diagnosen AD/HD-I. Bakgrund, syfte och frågeställning Elevernas subjektiva uppfattnin...
 16. Logrende trygghet (2013) Masteroppgave
  Hansen, Aiza Maria (Spesialpedagogikk)
  Sammendrag Bakgrunn og formål: Dyreassisterte intervensjoner inkluderer en rekke måter å inkludere dyr direkte og indirekte for å fremme menneskers helse og velvære. Bruken av dyr for å oppmuntre ...
 17. Spesialpedagogisk ressursteams rolle i forebyggende arbeid i skolen (2013) Masteroppgave
  Sunde, Pia Madeleine (Spesialpedagogikk)
  Formålet med studien er å få økt innsikt i hvilke behov lærere har for støtte, samt hvordan lærere opplever at de får støtte i forebyggende spesialpedagogisk og psykososialt arbeid i skolen. Fokuset i...
 18. Samarbeid mellom skole og minoritetsforeldre til barn med vedtak om spesialundervisning (2013) Masteroppgave
  Bakke, Karin Teigen (Spesialpedagogikk)
  Dette prosjektet har som formål å undersøke hvordan lærere opplever og erfarer det å samarbeide med minoritetsforeldre til barn med vedtak om spesialundervisning. Valg av tema er begrunnet med at godt...
 19. Konsekvensar av mobbing i skulen (2013) Masteroppgave
  Halås, Tilde Dvergsdal (Spesialpedagogikk)
  Samandrag Konsekvensar av mobbing i skulen. Bakgrunn for val av tema, fagleg relevans og formålet med undersøkinga Korleis opplevast det å vakne kvar morgon med vondt i magen og angst for å møte op...
 20. Samarbeid mellom nærskole og spesialskole - Hvordan kan samarbeidet påvirke tilpasset opplæring for elever med utviklingshemming? (2013) Masteroppgave
  Nygård, Hanne (Spesialpedagogikk)
  Sammendrag Tittel “Samarbeid mellom nærskole og spesialskole – Hvordan kan samarbeidet påvirke tilpasset opplæring for elever med utviklingshemming?” Bakgrunn Etter at ansvarsref...
  Neste