DUO Digitale utgivelser ved UiO

Medisinske fakultet (2294)

Resultatliste: 1-20 av 2902
Sammendragets lengde (antall tegn) :
Sorter på:
  Neste
 1. Å få volden fram i lyset (2013) Masteroppgave
  Bøen, Britt (Psykiatri)
  Vold er et stort samfunnsproblem. Svært mange utsettes for overgrep og vold i nære relasjoner. Vold kan gi betydelige helseproblemer av både fysisk og psykisk art. Dersom helseproblemene skal begrense...
 2. Tid fra dekompresjon til rekompresjon (2013) Prosjektoppgave
  Folgerø, David (Profesjonsstudiet medisin) INTRODUCTION: Hyperbaric oxygen therapy is the standard treatment of decompression sickness and the main opinion is that the condition responds better to early treatment than delayed treatment. There ...
 3. Nicotinamide phosphoribosyltransferase in macrophage polarization (2013) Masteroppgave
  Espeland, Martine Z. (Medisinske basalfag)
 4. Late presentation of HIV infection in Oslo University hospital during the period 2000-2010 (2013) Prosjektoppgave
  Norvang, Vibeke (Profesjonsstudiet medisin) Objectives: In Europe, 15-38% of individuals with HIV infection are diagnosed late in the course of their HIV-infection. Early diagnoses and initiation of antiretroviral therapy can prevent HIV-associ...
 5. Sammenheng mellom tidligere aborter og fødselsangst (2013) Masteroppgave
  Simonsen, Tone Breines (Sykepleievitenskap og helsefag)
  Formål: Abort angår mange kvinner og man vet lite om følgene av slike erfaringer for senere graviditeter. Hensikten med studien var å undersøke om tidligere spontanaborter og selvbestemte aborter har ...
 6. Hodepine ved bruk av p-piller og hormonsubstitusjon. (2013) Prosjektoppgave
  Brose, Pia Katrine (Profesjonsstudiet medisin) Headache, with migraine in particular, is known to be more frequent among females. It is clear that sex hormones influence the prevalence of both migraine and other types of headache. Before puberty, ...
 7. Keisersnitt i Norge - epidemi(ologi) og trender (2013) Prosjektoppgave
  Haaverstad, Kine Haukelidsæter & Martine Jacobsen Høye (Profesjonsstudiet medisin) OBJEKTIVE: To analyze changing trends of cesarean section (CS) birth rates in Norway during an 8-year period (2003-2010) using the Robson Ten Group Classification System. DESIGN: Register study ...
 8. Long term follow up of a randomised study of allogeneic cell transplantation with stem cells from blood or bone marrow. (2013) Prosjektoppgave
  Stubhaug, Vegard (Profesjonsstudiet medisin) The use of peripheral blood stem cells as source for allogeneic stem cell transplantations is now more frequent than the use of bone-marrow cells. Long-term follow-up studies comparing the two groups ...
 9. Polyfarmasi i sykehjem - en litteraturstudie (2013) Prosjektoppgave
  Sørbøe, Nora Christine Lund (Profesjonsstudiet medisin)
 10. Akutte forgiftninger ved sykehus i Oslo 1980-2008 (2013) Prosjektoppgave
  Rønning, Svein Alan (Profesjonsstudiet medisin)
  Hensikt: Hvert år innlegges ca. 12000 personer med akutte forgiftninger på somatiske sykehus i Norge. God epidemiologisk kunnskap er en forutsetning for å kunne forebygge det høye antallet innleggelse...
 11. Johannesurt og depresjon (2013) Prosjektoppgave
  Yahya, Noreen (Profesjonsstudiet medisin)
  BAKGRUNN: I følge WHO vil den samlede belastning forårsaket av depresjon øke over de neste årene på verdensbasis. Over halvparten av de som begår selvmord har forut for dette lidd av klinisk depresjon...
 12. Attitudes to blood donation in Ngaoundéré, Cameroon. (2013) Prosjektoppgave
  Rolseth, Sigurd Christoffer & Pål Sverre Stange (Profesjonsstudiet medisin)
  BAKGRUNN Tilstrekkelig tilgang på blod er et problem i Afrika sør for Sahara, men det er begrenset kunnskap om faktorer som påvirker bloddonasjon. Målet med denne studien var å undersøke lokalbefolkn...
 13. Implementation of cardiovascular risk factor recording in a rheumatology outpatient clinic (2013) Prosjektoppgave
  Ikdahl, Eirik (Profesjonsstudiet medisin) Background: The high cardiovascular (CV) risk in patients with rheumatoid arthritis (RA) is under-recognized and under-assessed in both primary and secondary health care. Our aim was to evaluate the q...
 14. Utredning av demens i Skandinavia (2013) Prosjektoppgave
  Midttun, Cecilie (Profesjonsstudiet medisin)
 15. Kontinuerlig levodopa-behandling hos pasienter med avansert Parkinsons sykdom, retrospektiv studie av pasienter i Vestre Viken (2013) Prosjektoppgave
  Døving, Mats (Profesjonsstudiet medisin)
  Bakgrunn Pasienter med Parkinsons sykdom utvikler ofte motoriske fluktuasjoner og smalt terapeutisk vindu etter flerårig peroral medisinering med levodopa. Kontinuerlig intraduodenal levodopa (IDL) e...
 16. Ocular autopsy findings in non-accidental head injury compared to accidental head injury and perinatal death (2013) Prosjektoppgave
  Auestad, Linn Fidje (Profesjonsstudiet medisin)
 17. Mycoplasma genitalium - ein studie av førekomst ved ein klinikk for seksuelt overførbare infeksjonar. (2013) Prosjektoppgave
  Erikstad, Elin Marie (Profesjonsstudiet medisin) BACKGROUND: In Norway, the guidelines for diagnostics and treatment of M. genitalium are unclear. The microbe is sexually transmitted, and causes urethritis, cervicitis, and possibly more serious comp...
 18. Fertilitet hos kvinner med kreft (2013) Prosjektoppgave
  Tannåneset, Lydie (Profesjonsstudiet medisin) With the improved survival rates after cancer, an increasing number of young girls and women may experience one of the side effects of the treatment that saved their lives: infertility or premature ov...
 19. CYP2C19 genetics in fatal carisoprodol intoxications. (2013) Prosjektoppgave
  Majid, Umair (Profesjonsstudiet medisin) Introduction: Carisoprodol, a frequently used muscle relaxant, can cause potentially fatal intoxications. The drug was primarily used against acute back pain and was been available for nearly 50 years...
 20. Gode svar på kliniske spørsmål i praksis: klinisk integrert læring med arbeidsfiler gir legestudenter kunnskaper og ferdigheter i kunnskapsbasert praksis (2013) Prosjektoppgave
  Kongerud, Ingrid Charlotte (Allmenn- og samfunnsmedisin)
  Neste