DUODigitale utgivelser ved UiO
Vitenskapelige publikasjoner (avhandlinger, artikler, rapporter m.m.)
som er forfattet/publisert ved UiO

DUO logo

Søk i DUO

bruk * som jokertegn

avansert søk


Søk i nasjonalt arkiv (NORA)


Informasjon om DUO
Nyheter
Om DUO
Raske svar (FAQ)
 
For studenter - Publisere
Hvorfor fulltekst i DUO
Oppgavemaler
Informasjon - levere oppgave
Pålogging - DUO innleveringsmodul 
 
For UiO-ansatte - Publisere
Egenarkivering / Cristin
Open Access
Doktoravhandlinger
 
FRITT frie tidsskrifter fra UiO
 
For DUO-administratorer
Innlogging
Veiledning (institutt/studiekonsulenter)
Oversiktslister

Enheter ved Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet

Det juridiske fakultet - institutter/enheter

Det medisinske fakultet

Det humanistiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det odontologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Universitetsbiblioteket i Oslo

Museene

Administrative enheter

Andre enheter